A magyarországi felnőtt lakosság 10%-a él albérletben.

Természetesen jelentős különbséget tapasztalhatunk a főváros, megyeszékhelyek és a vidéki városok, községek illetve a különböző korosztályok között. Legnagyobb arányban a budapesti 18-39 évesek élnek albérletben, hiszen több mint ötödük lakóhelye valamilyen bérelt ingatlan (21,5%). Ugyanez a korosztály megyeszékhelyen már csupán 15%-ban él albérletben.  Vidéken, különösen községekben igen alacsony az albérlők aránya. A községben élők csupán 4%-a él albérletben, a 18-39 éveseknek is mindössze 5%-a.

Az albérleten élők 77%-a valamilyen lakást bérel (társasházi vagy lakótelepi), 17%-a családi házat míg 6%-uk mindössze szobát.

További érdekességeket tudhat meg a 15-75 éves lakosság lakhatásáról a TGI legfrissebb adatbázisából.