Az életminőség feltérképezése céljából négyévente elvégzett felmérés a következő témákat öleli fel: az emberek életkörülményei, mennyire elégedettek az életükkel, egészségi állapotuk, a közszolgáltatások minősége, valamint a munka és a magánélet egyensúlya.

Az aktuális felmérés eredményeinek összevetése a korábbiakkal az emberek életminőségében bekövetkező változások nyomonkövetésére is alkalmas. A korábbi felmérések rámutattak például arra, hogy a gazdasági válság kezdete óta az emberek nehezebben tudnak megélni a fizetésükből. 

Az évek során az európai életminőség-felmérés eredményei értékes mutatókká váltak, amelyek kiegészítik a gazdasági növekedés és az életminőség olyan hagyományos mutatóit, mint például a GDP vagy a keresetek, viszont ezeknél jobban kifejezik az előrehaladás környezeti és társadalmi aspektusait és az állampolgárok értékítéletét is, így könnyen figyelembe vehetők az Európai Unióban zajló uniós és nemzeti szintű nyilvános vitafolyamatok során.

A felmérésben az EU 28 tagállamában és az 5 tagjelölt országában országonként 1000-2000 embert véleményét kérdezzük meg, összesen 36000-ét. Magyarországon a Kantar Hoffmann kérdezőbiztosai a kutatáshoz kapcsolódó Megbízólevéllel és tablettel keresik fel a véletlenszerűen kiválasztott állampolgárokat, akiknek a felmérésben való részvétele az eredmények megbízhatósága szempontjából alapvetően fontos.

Az idei felmérés eredményeit 2017 őszén teszi közzé a felmérés megbízója, az Eurofound Alapítvány.

A korábbi európai életminőség-felmérések eredményei a szervezet honlapján elérhetőek:

https://www.eurofound.europa.eu/hu/surveys/european-quality-of-life-surveys