A kvalitatív piackutatás jelentős mértékben hozzájárul a fogyasztók egyéni motivációinak és viselkedési mintáinak megértéséhez, ami segíti ügyfeleinket növekedési céljaik elérésében.

A kvalitatív vizsgálatok mint egy nagyító hozzák közel, fedik fel az emberek, mint vásárlók jellemzőit. A lehetőségek feltárása és a mélyreható insight megtalálása szempontjából döntő jelentőségű a megkérdezettek egyéni vágyaiba, indítékaikba és beállítottságába bepillantani.

Éppen a kvalitatív kutatásban szembesülünk állandóan a „mit mond” és a „mit gondol” közötti eltéréssel: A megkérdezettek ugyanis nem mindig azt gondolják, amit mondanak, és nem mindig azt mondják, amit gondolnak vagy éreznek. Éppen ezért döntő jelentőségű a kifejezésbeli vagy gondolkodásbeli akadályokon túllépni, és az emocionális szinten rejlő vágyakhoz, motivációkhoz és beállítottsághoz hozzáférni.

Kvalitatív módszereink portfóliója képezi a megfelelő kutatástervezés alapját, amelyet Ügyfeleink igényeire szabottan alakítunk ki és amelyet a tapasztalt pszichológusokból, szociológusokból, antropológusokból álló csapatunk állít össze.